Landet som glömde Gud

Landet som glömde Gud

I Sverige är individens oberoende det högsta goda, enligt Per Ewert. I sommar kommer han, tillsammans med sin hustru Therése, att tala vid det europeiska möte för kristna lärare som RKF står värd för i år.

Kristet europeiskt möte för lärare

Kristet europeiskt möte för lärare

24-29 juli ges ett unikt tillfälle att träffa kristna lärare och fördjupa sig i högaktuella skol- och familjefrågor. Talare: Per och Therese Ewert, Anders Dunemyr och Ulrika Erlandsson. Anders Arborelius gästar konferensen. Tema: Barns rätt till andlig utveckling.

Att komma hem

Att komma hem

Att komma hem, är ett välanvänt uttryck med många olika innebörder. När någon har träffat en partner är det inte sällan beskrivningen lyder “det var som att komma hem”. I kristen kontext används orden ofta om ett trossyskon som har avlidit. Men oftast kanske vi ändå...

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.