Från Riksförbundet Kristen Fostrans historiska utgivning presenterar vi denna julberättelse av Arvid Ohlsson ur tidningen Julklockan 1922.