Kristna barns erfarenhet kan lyfta hela skolan
23 maj 2022

Artikeln av Magdalena Johnsén publicerades i Kristen Livsgrund nr 4, december 2021.

Riksförbundet Kristen Fostrans höstmöte i samarbete med Lokalavdelningen av Kyrkliga Förbundet i Mark, Bollebygd och Kind den 23 oktober 2021 på Lärjungagården i Torestorp.

Kyrkoherde Leif Nordlander talade över ämnet Bukobahjälpen och gatubarnen i Tanzania. Den kristna kyrkan är stark och har länge funnits i Tanzania. 60 % är romerska katoliker och 40 % är evangeliska lutheraner. År 2008 träffade Leif Nordlander sin blivande hustru Gunvor Brycke på Endolage sjukhus i Tanzania. Hon kallades då syster Debora och var diakon och missionär. De två makarna har i många år arbetat för föräldralösa barn på Tomahini Children’s Center i Bukoba, som ligger vid Victoriasjön i Tanzania. Just nu finns där 65 barn. Leif Nordlander har varit 26 gånger i Bukoba.

På Tomahini har man en övervikt av kvinnor och barn som i många fall varit utsatta för övergrepp. De pojkar som finns där har kommit ”direkt från gatan”.

Andra som har arbetat mycket i Bukoba är Julia och Gunnar Brycke. Julia Bryckes fond har som mål att genom utbildning skapa en framtid för gatubarnen. Väg- och vattenbyggnadsingenjören Gunnar Brycke  kom fram till att mycket vore vunnet om man skaffade tak till alla vattentankar. 70% av alla sjukdomarna i landet beror nämligen på dålig sanitet. En läkare från Sverige har arbetat för att man skulle installera separationstoaletter i stället för de vanliga anordningarna ”i det fria”. En lyckad satsning! Urinen används sedan som gödselmedel.

Numera har en inhemsk syster vid namn syster Adventina efterträtt syster Debora i Bukoba. Arbetet fortsätter att gå framåt. Man har byggt en ny mottagning för gatubarnsarbetet. Man har faktiskt fått hjälp med en ny vattentank av Rotaryklubben i Vara, och Strängnäs stift har bidragit med ett räntefritt lån!

Skola och kultur i Sverige

Fredrik Sidenvall, rektor på LM Engströms kristna gymnasium i Göteborg: Hur de kristna barnens erfarenhet kan lyfta hela skolan.

Vårt land är inne i en svår tid. Kriminella rappare blir förebilder, men kristna skolor motarbetas.

”Rapparna Yasin och Haval är dömda för förberedelse och inblandning i kidnappningen av rapp-artisten Einár förra året. Mordet på Einár förra veckan förändrar inte Sveriges radios beslut att fortsätta spela Yasins och Havals musik.

Som jag förklarat tidigare spelar vi musik baserat på det musikaliska, säger Anna-Karin Larsson, musikchef på P3 till den kristna tidningen Världen idag 22/10 2021”.

En nedåtdragande kraft vill få herraväldet i Sverige. Men vad säger Guds ord?

”Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.” (Rom 8: 19–21, Folkbibeln)

Vi kristna, vuxna och barn, behöver kämpa för att bygga upp, ej riva ner. Godhet, skönhet och sanning måste få framträda tydligt I vårt land. När de kristna barnen får träda fram och lysa fram ger de hopp åt hela Sverige och blir världens ljus och salt, precis som Jesus har sagt. De kristna hemmen och de kristna skolorna betyder mycket för en sund kultur och utbildning. Undervisningen ska enligt läroplanen vara grundad på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Guds Ord har denna fasta grund.

Socialpsykologisk forskning

Socialmedicinaren Aron Antonovsky från Vitryssland hävdar att en ”sense of coherence”, en känsla av sammanhang, är viktig för barnen. Smärtor till exempel vid krig hanteras bäst av barn som har denna känsla av sammanhang.

Om man tänker sig en triangel, menar Antonovsky att den första sidan symboliserar begriplighet. Att ett barn förstår och blir orienterat i livet är viktigt. Skillnaden mellan ont och gott, mellan man och kvinna och så vidare, måste förklaras. Det är alltså bra att göra motstånd mot förvirrande budskap i samtiden. Ett klokt barn kan hjälpa andra barn.

Den andra sidan av triangeln benämner Antonovsky ”coping”, hanterbarhet. Stress skrämmer oss. Vi behöver en sköld av inre och yttre resurser. Kristna föräldrar kan ge tro, hopp och kärlek till sina barn. Ett barn som känner sig sett och älskat av Gud och sina föräldrar kan säga till sig själv:

Det här ska jag klara. En liten motgång bara stärker och utvecklar barnet.

Den tredje sidan i Antonovskys triangel kallar han meningsfullhet. Man kan ha fått upp ögonen för något som har ett sådant värde att man investerar i uppoffringar för att arbeta med det.

En annan forskare, Victor Frankel, en jude som blev bortförd till koncentrationsläger, har hävdat att något som han kallar logosterapi är bra för människan. Logos = Guds Ord.

Frankel säger: ”Någon – Gud – vill att jag ska leva. Guds ord är djupt meningsfullt. Allt samverkar till det bästa för Gudsmänniskan.” Detta säger Frankel trots att han närmast kan betecknas som en ateistisk vetenskapsman.

Slutsatser

Kristen fostran är bra för ett barn. För den som är kristen är världsbilden begriplig. Vi har rädda, rotlösa människor omkring oss. De är rädda för att sticka ut. Anpasslighet och rikedom bryter sönder vårt samhälle. Det är inte synd om oss. Guds barn har fått en särskild styrka. Vi får inte framstå som rädda. Vi har den Helige Ande och bönen till vår hjälp. Den högsta makten står på vår sida. Vi och våra barn får utstråla tillit och förtröstan. Kristus Konungen är på väg …! Han kommer att segra över det onda!

Anknytningspsykologi

Ytterligare en forskare inom samma område, John Bowlby, står i sin tur för begreppet anknytningspsykologi. Han frågar sig till exempel hur det påverkar ett barn att förlora sina föräldrar. Han kallar banden mellan barn och föräldrar för ”själens navelsträngar”. Detta band är alltså oerhört viktigt. Det naturliga är att det lilla barnet har en alfa-anknytning först till modern och senare till fadern. Ett barn får ett starkt och djupgående band till sin mor genom syn, doft och genom att lyssna till hennes röst. Hos ett spädbarn på tolv månader skapas en miljon nya nervkopplingar i minuten! Ett barn som får djup bekräftelse och mycket kärlek blir modigt, starkt och energiskt.

Föräldrar bar fram barn till Jesus. Det visar på att de älskade Jesus. Jesus Kristus är i en alfaposition. Hans armar sträcker sig mot oss och omsluter oss. Han är vår starkaste anknytning.

Ett kristet skolbarn har också lätt för ”bridging”, att överbrygga grän-ser, att anknyta emotionellt till sin lärare, säger John Bowlby. Har berättar om ett barn som säger:

–Jag har gett mitt hjärta till Fröken.

Barnet vilar tryggt hos föräldrarna och hos Jesus. Frälsningen innebär en djup anknytning till vår Herre.

Slutsatser

En missriktad anknytning till Djävulen, som i de mordiska sånger som den nyligen mördade rapparen Einár producerade innan han kom i kontakt med evangelisten Sebastian Stakset, är farlig för barn och ungdomar. Sveriges radio, som ger oss ”public service” inser tydligen inte detta. (se ovan)

På 50-talet bröts kontinuiteten mellan barn och föräldrar samt mellan barn och mor- och farföräldrar. Tonårskulturen förhärligades.

Kompisanknytningen ersatte många gånger föräldraanknytningen. Barn som sviks av sina kompisar blir förhärdade.

Författaren Johann Georg Hamann säger: ”Återvänd till den vars hjärta är i himlen. Han har ju himlen i sitt hjärta!”

Det är viktigt att lära barnen att bedja. Vi behöver alla förstå att vi är värnade och bärgade … En trons anknytning ger helande. Vi har Jesus som Herre och Han är Alfa och Omega.

De kristna barnen kan lysa som ljus i sin skola och i världen!

Magdalena Johnsén

 

 

 

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Senaste kommentarer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap