Händelsen som totalt förändrar spelplanen
31 mars 2024

Jag roar mig med att följa utvecklingen av batterier, energilagring och elbilar. Det händer så mycket där som är spännande och som ger hopp att vi kan med god vilja mildra konsekvenserna av de klimatförändringar som drabbar så många människor. Då och då förekommer uttrycket om något nytt på området, att det är en game changer, det vill säga, något som totalt förändrar spelplanen.

Tyvärr är det ju inte riktigt så. Varje ny uppfinning bygger på föregående i en lång process och förändrar i sig inte inriktningen.

Men det finns en verklig game changer, en händelse som totalt förändrar spelplanen, och det är Jesu uppståndelse. Innan dess hade många människor, precis som idag, en förhoppning om att livet ändå på något sätt skulle fortsätta och man hoppades att det skulle inkludera en själv.

Men hur skulle man kunna veta? De olika religiösa grupperna inom judendomen på Jesu tid hade olika uppfattningar.

Men så kommer Jesus och talar om att han skall lida och dö och sedan uppstå igen på den tredje dagen. Nu blev det konstigt. Uppståndelse skulle ju komma vid tidens slut. Var den så nära? Det han sa skapade förvirring.

När han sedan dött på korset och lagts i en grav fanns det ingen tanke hos hans lärjungar på någon fortsättning. Det var slut. Katastrof. Sorg. Rädsla för de egna liven. 

Men så finner kvinnorna en tom grav. Petrus och Johannes kollar upp saken. Ja, så är det! Han är borta! Och konstigt nog ligger hans liksvepning kvar. Vem skulle stjäla ett lik och klä av det tyget som det har omkring sig och bära bort den nakna kroppen? Tyget var ju värdefullt! Och dessutom är det ju mindre otrevligt att bära liket om man har tyg emellan.

När Johannes ser detta så tror han. Vad och varför? Han tror att Jesus har uppstått som han minns att Jesus hade sagt. Beviset ligger framför hans ögon, i den tomma graven, liksvepningen!

Det finns ett tyg som förvaras i en kyrka i Turin i Italien som har märken som stämmer helt med Jesu korsfästelse. Det har legat under och över en man som blivit korsfäst med spikar genom handleder och fötter, som har burit något på huvudet som orsakat sår, som har ett sår efter lansstick vid hjärttrakten och som dessutom har hundratals sår efter gissling på hela kroppen.

Allt stämmer så bra med bibelns beskrivning av hur det gick till när Jesus dödades. Och det finns dessutom en avbildning av en man på tyget, svedd in i tygets yttersta fibrer. Det finns blodspår av äkta blod som är rött fortfarande på grund av att det innehåller bilirubin som kroppen framställer under extrem stress! Blodgruppen är AB som är mycket vanlig i Mellanöstern.

Tyget har blivit mycket noga analyserat för att se om det är äkta. Bara en sak talar emot och det är en kol-14-datering som gjorts. Tyvärr gjordes den av fibrer på bara ett ställe och just där det varit som mest förorenat och dessutom lagat på medeltiden. Som upplagt för en knepig datering och så blev det, det daterades från omkring 1300-talet. Tänk om man gjort den på olika ställen som inte varit lagade eller förorenade?

Tyget har pollen bland annat från Palestina, och kalkstensdamm från en sort som bara finns runt Jerusalem, på knäna och näsan av mannen!

Tyget bär vittnesbörd om det grymma som hände med Jesus, men också om det märkliga som hände då den döda kroppen fick liv och ett sådant starkt ljus utgick från den att det satte avtryck på tyget. Avtrycket är ett negativ, något som inte uppfanns förrän på 1800-talet! Dessutom innehåller det tredimensionella data, vilket upptäcktes på tyget först i slutet av 1900-talet!

För den som vill lita på vetenskapen är detta märkliga tyg en game changer. Det är något som ändrar hela uppfattningen om Jesus och om bibelns vittnesbörd om honom. Många känner inte till detta vittnesmål som tyget bär. 

De andra, människorna som mötte Jesus som uppstånden, har vi hört talas om, Maria från Magdala, de elva lärjungarna, de två emmausvandrarna och de mer än 500 personer som mötte Jesus efter uppståndelsen och som blev övertygade. För alla dem var mötet med honom en game changer, det förändrade livets spelplan totalt. Förhoppningar om liv efter döden visade sig vara sanningen! Jesus lever och vi skall leva! Också efter döden. Han har lovat att den som tror på honom skall leva om han än dör! Det förändrade deras liv för alltid!

Finns det något starkare budskap? Finns det något som kan ge sådan frimodighet, styrka och framtidshopp som detta? Det gäller också oss som lever nu, vare sig vi haft personliga uppenbarelser eller inte av Jesus. Han lever och verkar än. Det är något som vi ständigt behöver återkomma till. Urkyrkan bytte till och med gudstjänstdag för att fira hans uppståndelse på den dag det skedde. Det var en verklig game changer, också för oss.

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Göran Starke
f
örsamlingsherde i Backa församling

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap