Att komma hem

Att komma hem

Att komma hem, är ett välanvänt uttryck med många olika innebörder. När någon har träffat en partner är det inte sällan beskrivningen lyder “det var som att komma hem”. I kristen kontext används orden ofta om ett trossyskon som har avlidit. Men oftast kanske vi ändå...

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.