Vi valde att öppna vår familj för fler barn!

Vi har valt att dela vår familj med fler barn som under en period i livet behöver en trygg fast punkt. Jag och min man hade redan innan vi gifte oss en stark önskan om att ta emot flera barn. Skulle vi inte kunna få egna skulle alternativet adoption inte vara främmande. Men nu fick vi gåvan att ta emot två biologiska döttrar.

Bara du vet hur ditt berg för möten med Gud kan se ut

"Vår blick mot helga berget går", sjunger vi i psalm 165. Det är något särskilt med berg i det andliga livet. Bergen som på något särskilt sätt kan bli platser för möten med Gud och Hans helighet. För ungefär femton år sedan hade jag förmånen att få besöka Patmos –...

Familjen som samhällets centralcell

Familjen som samhällets centralcell

Gunnar Rosendal (1897-1988) – ofta kallad fader Gunnar – var författare, teolog och präst i Svenska kyrkan. I boken Den apostoliska tron, finns ett litet avsnitt om familjen som jag här i varsam språklig bearbetning citerar från. Rosendal lyfter fram familjens...

Barnbarnsmissionen

Barnbarnsmissionen

Om man frågar unga människor, vem som har lärt dem att be blir svaret oftast att det var farmor eller mormor. Några kan svara föräldrarna, andra säger att det var en kamrat, en barnledare eller ett syskon. Men de allra flest nämner den äldre generationen. Varför blir...

Att känna sig älskad

Att känna sig älskad

Det barn som inte får sitt behov av kärlek och bekräftelse tillgodosett av föräldrarna, försöker på andra ställen: hos enskilda kompisar, i gänget och så småningom genom sex. Detta är en förklaring till varför barn och unga till synes villigt ställer upp på hårda krav för att få vara med i gruppen, i gänget.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Senaste kommentarer

Copy link
Powered by Social Snap