En påminnelse om vårt barnaskap hos Gud

Ett litet barn skulle inte överleva många dygn utan de vuxnas omsorg. På samma vis kan jag av egen kraft inte uppbåda en enda sekunds liv, varenda dag jag får är en gåva av Gud, så totalt är mitt beroende, skriver krönikören.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post: