Skaparen och skapelsen

Skaparen och skapelsen

En kristen ska tacka och vara glad över allt gott, som Gud ger i skapelsen. Men han har inte det jordiska så kärt, att han inte kan lämna det. Gud har något att ge som är större och viktigare. Jesus kommer med riket, som inte är av denna världen.

I det fördolda – nära Faderns hjärta

Det Jesus erbjuder är att du får komma till honom, stänga dörren om dig och be till din Far som ser i det fördolda. Och vilket erbjudande! Tänk att få tillhöra ett folk som känner vägen till Faderns hjärta; bönevägen.

Skaparen och skapelsen

Skaparen och skapelsen

En kristen ska tacka och vara glad över allt gott, som Gud ger i skapelsen. Men han har inte det jordiska så kärt, att han inte kan lämna det. Gud har något att ge som är större och viktigare. Jesus kommer med riket, som inte är av denna världen.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post: