Återta julen – Reclaim Christmas

Återta julen – Reclaim Christmas

Kontrasten är påtaglig mellan många av det moderna julfirandets uttryck och den enkelhet och utsatthet som Gud lät vår Herre och Frälsare Jesus Kristus födas in i.

Var finns religionsfriheten?

Var finns religionsfriheten?

I våra dagar medför bristen på religionsfrihet i länder utan demokrati svårt lidande, förföljelse och till och med dödsstraff eller mord på många kristna systrar och bröder.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Senaste kommentarer