Johans nya rock

Johans nya rock

Julberättelse av Amanda Kerfstedt från tidskriften Julklockan 1899 (omslag av Jenny Nyström), språkligt reviderad av Anette Hovén, med illustrationer av Elsa Beskow.

En välsignad julgröt

En välsignad julgröt

Julberättelse av Arvid Ohlsson från tidskriften Julklockan 1922 (omslag av Jenny Nyström), språkligt reviderad av Ester Birgersson, med illustrationer av signaturen EÅ.

Om Julklockan

Julklockan var en jultidning som gavs ut 1897–1931, de allra flesta med omslagsbilder av den kända illustratören och konstnären Jenny Nyström (1854–1946).
Julklockan gavs ut av Aktiebolaget Folkskolans Vän som ägdes av RKF. Under vinjetten Julklockan återpublicerar vi texter från detta förlags utgivning.