Att vänta på en glad fullbordan
18 maj 2022

Artikeln av Anders Eliasson publicerades i Kristen Livsgrund nr 4, december 2021.

Gud väntade med att sända Jesus till den alldeles rätta stunden

När vi läser i Bibeln ser vi att Gud hade tänkt ut en alldeles bestämd tidpunkt, då han skulle sända sin son. Jesus kom varken för sent eller för tidigt. När han kom var det för din skull! Just du var med i Guds tankar när han i sitt rådslut utsåg Sonen till Försonare. En dag för drygt tjugohundra år sedan blev Gud en liten pojke, som var världens frälsare. Gud har verkligen gjort något, ja mycket, för oss. Ingen människa skulle någonsin göra allt det Gud har gjort för dig. Ingen människa kan skapa liv. Ingen som bara är människa skulle ha kunnat offra tillräckligt för att göra Gud nöjd. Se där, vilken stor anledning du har att glädjas över vad din Herre har gjort och alltjämt gör. Han ger gåvor. Han gör det dessutom när tiden är inne. Han är verkligen värd din lovsång!

Gud kom med glimtar av löften som gjorde att de rättfärdiga kunde vänta i tro

Gud kom i tiden före Jesu födelse med glimtar om det som skulle komma. Den första av dem alla är löftet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. När människorna hade ställt till det för sig genom att följa den ondes frestelser, hade Gud ett tröstens ord att komma med. Den som väntade på Jesus väntade på Israels tröst.

Jesus vill vara också din tröst

Guds kärlek till hans människobarn är förunderlig. Vem av oss skulle lova goda ting till den som spottat oss i ansiktet? Guds löfte innebär inte att han låter udda vara jämt, utan både hans helighet och hans kärlek har tillgodosetts. Det som skedde med Jesus innebär en god lösning på ett annars olösligt bekymmer. Lösningen är försoningen.

En annan glimt är löftet om jungfrun som skulle bli havande och föda en son som skulle få namnet Immanuel. När Gud själv kom till jorden skulle han bli till på ett övernaturligt sätt. Han skulle inte ha någon jordisk far, och han skulle vara alldeles syndfri också som människa. Jesus är den fullkomliga människan, på samma gång som han är sann Gud.

En tredje glimt är profeten Malakis ord om rättfärdighetens sol, som skulle gå upp med läkedom under sina vingar. En alldeles särskild soluppgång skulle det bli, och allra bäst skulle det bli för dem som fruktar Herrens namn. Att frukta Herrens namn är det samma som att tro på honom, som likt solen både värmer, bränner och lyser. Herren Gud är värd både förtroende, kärlek och fruktan.

När du lever nära Jesu Ord kommer Guds Ande att visa dig många andra ställen i Gamla testamentet där Jesus glimtar fram. Ja, Jesus blir den ledstjärna som ger ljus åt Guds Ords bruk för dig. Gud har sparat det sanna ljuset åt dig när allt inte är guld som glimmar, när falsk lära och satans förförelser endast är ett bländ-verk och dessutom när människoverk bara är ett litet återsken av det som Skaparen har gjort. Jesus är ett riktigt julljus skulle man kunna säga.

Guds löften fick en glad fullbordan i hans stora gåva

Gud kom med en stor gåva. Han gav sig själv. Men den kom först så att man knappt lade märke till den. Men redan samma natt var det några utöver Jesu mor Maria, och hans fosterfar Josef som fick se den stora gåvan. Det var herdarna på Betlehems äng. De kom för att tillbe honom, som var uppfyllelsen av Guds löften, nämligen Messias, Herren. Gud skänker fortfarande på ett så anspråkslöst sätt, i alla fall oftast. Han kommer genom sitt Ord och sina heliga sakrament. Ordet är tryckta bokstäver i en bok, eller kommer från en predikant, vars röst kanske är kraxig. Ändå är Ordet bärare av Jesus till dig. Det är därför som du skall göra det som sammanfattas med orden ”bruka Guds Ord”. När Jesus, den rättfärdige, kommer som den stora gåvan har han också rättfärdighet att ge. Han förlåter dina synder och gör så att du blir frikänd inför Gud, fastän du är en brottsling. Den rättfärdige är alltså den människa som tror på Jesus. Den stora gåvan innebär att han dog på korset för dina synder. Därför sker det ett stort och saligt byte när du kommer till Jesus. Jesus gjorde sig låg och låg bland djuren i ett stall. Där var det säkert smutsigt. På samma sätt är det smutsigt i våra hjärtan därför att vi är olydiga mot Gud och inte litar på honom. Ja, när vi föds är vi sådana att vi inte vill höra ihop med Jesus. Bytet innebär att Jesus tar hand om allt det orätta och smutsiga som finns hos dig, och att du i stället får hans kläder att ta på dig. Dessa gör, att när Gud ser på dig, ser han en som är lika fin och ren som Jesus.

Följer du Jesus får du vänta en glad fullbordan också i himmelen

Din Gud unnar dig många goda jordiska gåvor. Men den största gåvan är alltså Jesus, Gud själv. Den gåvan har du kvar när juldagarna är över, och de många vardagarna kommer. Men julens gåva från Herren sträcker sig längre än så. Det finns mer att vänta på. Jesus är nära sina vänner här och nu, men han väntar också på att få ta dem in i sin himmel. Därför hör en rätt väntan på uppståndelsen och evigheten med till en sann kristendom. I evighetens ljus får du hjälp att syssla med alla dina jordiska saker. Ditt arbete är ett arbete i Herrens tjänst, och dina gåvor är ett lån från Herren som du får förvalta med evigheten för ögonen. Jesus kom med evighetens ljus in i en mörk värld, och den lilla staden Betlehem var värd för det under som Gud hade tänkt ut och förberett. Amen.

Anders Eliasson

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap