Ett levande hopp
23 maj 2022

Artikeln av Håkan Sunnliden publicerades i Kristen Livsgrund nr 1, april 2022.

Har Kristus inte uppstått, då är vår förkunnelse bara tomma ord. Också er tro är bara tomma ord. Då står vi där som falska vittnen om Gud … då är er tro en illusion. Då är ni alltjämt kvar i era synder …
(1 Kor 15:14-19)

Sällan, eller aldrig, har väl djävulen varit mer lömsk eller framgångsrik än vad han är i en efterkristen kultur som vår. Genom att utnyttja de mänskliga begränsningarna, genom liberalism (teologiskt spekulerande), rationalism (fallet förnuftsresonemang), genom högmod, självbedrägeri, uppror och fruktan, allt sprunget ur otrons källa, har han lyckats få kristna människor att såga på grenen de själva sitter på. Då kan man hävda sin kristendom hur mycket som helst, rättfärdiga sin ogudaktighet eller dela ut syndernas förlåtelse – icke desto mindre faller man platt och hårt till marken “om inte Kristus uppstått” och verkar i och genom oss idag.

“Kristus är uppstånden!”

“Ja, han är sannerligen uppstånden!”

Utropet har vi fått från de ortodoxa kyrkorna och lite varstans används det nu också av oss på påsknatten eller påskdagsmorgonen. Men, det är en sak att förkunna och bekänna – en annan att tro och leva i enlighet med det.

De första kristna var övertygade om att Jesus fortsatte leva bland dem och hjälpa dem efter uppståndelsen. Hans lidande och död fick ingen negativ efterklang, utan en positiv. Jesus tog bort världens skuld. Hans blod renar från alla synder. Han tar oss tillbaka till gemenskapen med vår Gud och Far. Nu kallar han på oss, ber och manar gott på oss. “Kom, följ mig”, “Gör er inte bekymmer”, “Ni är mycket värda”, “Bara tro”, “Anden ska hjälpa er”. Plötsligt öppnar sig himlen. Och Jesus lär oss hur vi ska göra med alla våra synder. De utgör inte längre det olösliga problemet.

Villkoren för våra liv har blivit radikalt förändrade. Med Kyrkan tror och bekänner jag att Jesus lever och att ingenting längre är hopplöst eller meningslöst. Det borde vara förbjudet för en kristen att säga: “Ingen bryr sig om mig”, “Det går inte”, “Det kan aldrig fungera”, “Det är hopplöst” … Det är att såga på grenen man själv sitter på. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Ingenting är omöjligt för honom.

Kristna människor har inte bara ett hopp, utan de har ett levande hopp. Det bultar odödlighet i deras bröst. Du kanske undrar hur det kan bli verklighet i ditt liv, om det inte redan är det. Det är enkelt. Lika enkelt som när ett barn ber aftonbön. Be att du får höra Guds röst och kraft att följa den. Det finns ett karaktärsdrag hos Gud, som jag avslutningsvis vill nämna: Gud är trofast. Han har sagt att Han bryr sig om oss, att Han tar bort min skuld för Jesu Kristi skull och föder mig till nytt liv. Han har lovat att höra mina böner och besvara dem. Han är trofast (Hebr. 10:23). Det betyder att Han gör vad Han lovat att göra. Lovad vare Gud från nu och till evig tid.

Håkan Sunnliden

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap