“Kan Gud duka ett bord i öknen?” Ps 78:19
27 oktober 2023

En av lovsångsledarna på Davids tid hette Asaf och han skrev flera av psaltarpsalmerna. Psalm 78 handlar om Israels historia och Asaf skriver att det är en vishetspsalm som vi ska lyssna till. I början av psalmen betonar han vikten av att förkunna för det kommande släktet om vem Gud är och vad han gör.

Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn, så att den blev känd för det kommande släktet, de barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn, så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. (Psalm 78:3-7, Svenska folkbibeln 2015)

Enligt Guds Ord har vi alltså en stark uppmaning att berätta för barnen om Guds gärningar. I vår tid kan det verka svårare än någonsin då vi är så präglade av ett individualistiskt synsätt och lever i en sekulariserad värld. Personligen har jag också ibland ursäktat mig med att Sverige är svårare än alla andra länder på denna planet … ända tills jag mötte kristna ledare från världens alla kontinenter denna sommar.

De kom från Indonesien, Sri Lanka, Indien, Sydafrika, Ghana, Egypten, Albanien, Moldavien, Serbien, Brasilien, Guyana, Surinam och USA för att nämna några länder. De berättade om hur barn i deras länder tar emot evangeliet och kommer till beslutet att följa Jesus. I några av dessa länder pågår det förföljelse mot kristna. Ändå fortsätter de att göra just det som Asaf talar om i sin psalm: de berättar för barnen om Guds gärningar.

Längre ned i samma psalm kan vi läsa: ”De talade mot Gud, de sade: “Kan Gud duka ett bord i öknen?” (Psalm 78:19)

Israels folk hade lämnat Egypten och var på väg till Kanaans land. Gud hade fört dem genom havet och låtit vatten flöda ur klipporna i öknen. Han ledde dem med molnskyn om dagen och med eldsken om natten. Men ändå fortsatte de att synda, de frestade Gud, de talade emot Gud och frågade om Gud kunde duka ett bord i öknen.

Jag måste erkänna att min tro på att Gud kan verka bland barnen i Sverige allt för oftast har varit begränsad till yttre faktorer. Jag har fått vända om. Alla mina ursäkter och försvar för att evangeliet inte kan ha framgång i Sverige på grund av sekulariseringen föll pladask. När jag hör vad Gud gör på andra platser över vår värld, så är det tydligt att det är Gud som gör verket, och det är Han som står för resultatet. Vår del är att berätta för barnen om Guds gärningar. Gud kan duka ett bord i öknen!

Guds hjärta är vidöppet för barnen i Indonesien, Sri Lanka, Indien …, men jag är så tacksam för att Guds hjärta också är öppet för barnen i Sverige.

Be att vi som kristna lyssnar till Asafs vishetsråd och frimodigt berättar för det kommande släktet om Guds gärningar och de under han gjort. När vi gör vår del, gör Gud sin. Barnen får då sätta sitt hopp till Gud och kommer inte att glömma hans gärningar utan följa hans bud.

Gud välsigne dig!

Robert Åberg
Sverigeledare CEF Sverige – barn och tro

CEF Sverige – barn och tro är en kristen barnorganisation och är en del av Child evangelism fellowship (CEF).

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

1 kommentar

  1. Trevor Watson

    Tack Robert. Underbar uppmuntran!

    Svara

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap