Min ängel
20 maj 2022

Artikeln av Göte Siverbo publicerades i Kristen Livsgrund nr 3, 2021.

Det finns ett par ställen i Bibeln, som antyder att Guds barn kan räkna med att få en egen, personlig ängel, som de kan kalla min ängel.

När profeten Daniel överlevt en hel natt i lejongropen, förklarar han det så: ”Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen.” (Daniel 6:22)

När aposteln Petrus räddats ur sitt fängelse, förklarar han det så: ”Herren har skickat sin ängel och räddat mig.” (Apg 12:11) När han  sedan gick till Marias hus och bultade på porten, så kunde de  församlade inte tro, att det var Petrus, som stod utanför. ”Då sade de:  Det är hans ängel.” (Apg 12:15)

Liksom Daniel och Petrus fick sin särskilda ängel, sänd från Gud, så får  också jag av Gud en särskild ängel, som jag får kalla ”min ängel”.

Min ängel tjänar Gud genom lovsång och lydnad

I Psaltaren beskrivs änglarnas tjänst så: ”Lova Herren, ni hans änglar,  starka hjältar, som gör vad han befallt! Lova Herren, hela hans härskara,  ni som tjänar honom och gör hans vilja!” (Psalt. 103:20-21)

Lovsången hör till änglarnas ständiga gudstjänst i himmelen. ”Änglarna  sjunger i himlen. Halleluja.” (Sv. ps. 333:1) Änglar och människor, de  förnämsta varelser Gud skapat, ska sjunga lovsång tillsammans i den  himmelska kören.

Lydnaden kännetecknar också änglarna. De går Guds ärenden med stor villighet. De lyder Gud fullkomligt, eftersom de är heliga och goda,  utan synd. Och däri skulle vi likna änglarna.

Min ängel tjänar mig genom skydd och den sista tjänsten

Gud sänder sina änglar till människors tjänst. ”Är inte änglarna andar i  Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?” (Hebr. 1:14) De tjänar Gud genom att tjäna oss människor.

Min ängel ger mig skydd, och den kallas därför helt riktigt en  skydds-ängel. I de många små, vardagliga händelserna skyddar min ängel mig ständigt från mycket ont, som hade kunnat hända mig. I  Luthers morgonbön ber vi: ”Låt din helige ängel vara med mig, så att  den onde fienden inte får makt över mig.”

Min ängel gör mig också den sista tjänsten. När jag dör i tro på min  Frälsare, ska min ängel föra min själ till den saliga vilan hos Gud i  paradiset, på samma sätt som den fattige Lasaros ”fördes av änglarna  till platsen vid Abrahams sida”. (Luk. 16:22)

Att räddas från något ont i  detta livet är stort, likt Daniel i lejon-gropen och Petrus i fängelset, men  större är att räddas till det eviga livet. Därför är den sista tjänsten den  allra käraste sysslan för min ängel.

”Sänd, Herre, dina änglar ut,

att själen må vid livets slut

av dem till himlen föras.”

(1937 års psalmbok 297:3)

Amen.

Göte Siverbo

Bild från the Providence Lithograph Company, Public domain, via Wikimedia Commons

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap