Tackar för ekumenisk enhet på kristen skolkonferens: “Akut behov”
26 augusti 2023

Den europeiska organisationen för kristna lärare, SIESC, anordnade sitt 67:e årliga möte i Sätila, nära Göteborg, 24–28 juli 2023. Närmare 60 lärare från tolv europeiska länder tillbringade en meningsfull vecka med organisationen för kristna lärare och föräldrar i Sverige. RKF och dess ledare Carl-Henrik Karlsson har som mål att hjälpa svenska barn att lära känna vår tros grunder, värderingar och det kristna levnadssättet i familjen, i skolan och i samhället. RKF grundades 1883 och drömmer om ett land som säkerställer barns rätt till andlig utveckling.

Detta var temat för den veckolånga konferensen som ägde rum i Europas, om inte världens, mest sekulariserade land – vilket alla föreläsare betonade.

Förbundet och dess ordförande Alin Tat från Rumänien bad den svenska föreningen att stå värd för detta evenemang. Katolska lärare på gymnasienivå grundade European Federation of Christian Teachers 1954, men idag välkomnar och bjuder det in alla lärare från alla samfund. Så blev vi ungerska lutheraner inbjudna via IV (International Association for Christian Education). Författaren till dessa rader fick uppdraget som styrelseledamot att bygga relationer med våra svenska och skandinaviska bröder och systrar så att de kan lära sig om det arbete som IV gör på uppdrag av europeiska kristna skolorganisationer och dess grundare.

Vid ankomsten välkomnades deltagarna av kardinal Anders Arborelius och en ekumenisk mässa firades tillsammans. Varje dag började med morgonstillhet, bön och nattvard och kvällsandakter avslutade dagen i en av de närliggande vackra kyrkorna i området. Vi bad tillsammans för våra ukrainska bröder och systrar och för de ukrainska barnen. Det var fint att uppleva det kärleksfulla samarbetet mellan svenska katolska och lutherska präster.

Bland talarna blev vi djupt berörda av Per och Therese Ewerts presentationer. Ett av deras forskningsområden är att utforska de historiska drivkrafter som har gjort Sverige till världens utan tvekan mest sekulariserade och individualistiska nation. De pratade om barnets perspektiv, familjens, samhällets och kristna lärares ansvar, de destruktiva effekterna av genusideologi och hur man kommunicerar evangeliet i en sekulär värld.

Vidare delade Anders Dunemyr, rektor för en skola i Stockholm, sina erfarenheter ur skolans perspektiv. Rektorn som också är engagerad i pedagogisk forskning berättade om helhetssynen i skolan. Han betonade vikten av harmonin i psykisk, mental och andlig utbildning för barn, och vikten av lärarnas personlighet och värderingar.

Ulrika Erlandsson, Stockholms katolska stift, representerade KPN, Katolska pedagogiska nämnden, och presenterade sin organisations mångsidiga kateketiska verksamhet. Vi tittade sedan på hur vi som föräldrar, mor- och farföräldrar och pedagoger effektivt kan delta i barnets andliga fostran. Vi arbetade i grupper på fem språk (svenska, tyska, engelska, italienska och franska) och det var fantastiskt att se hur mycket information vi fick när vi arbetade tillsammans.

Våra svenska bröder och systrar berikade vår vistelse med ett underbart utflyktsprogram. På eftermiddagarna visade de oss Göteborgs sevärdheter och vi besökte kulturreservatet Äskhults by. Här lärde vi känna den svenska bondekulturen och levnadssättet. På Ekelunds i Horred kunde vi beundra vävar och bruksföremål av naturmaterial i ett väveri. Under den avslutande utflykten besökte vi flera historiska sevärdheter i Västergötland, inklusive flera platser där vi kunde se monument över Sveriges historia och dess övergång till ett kristet land. Vi är tacksamma för våra värdars arbete; UllaCarin Dahl-Rolfö, Karin Ambjörn, Annette Westöö med flera, för deras gästfrihet under vår vistelse på Strömma naturbrukscentrum där konferensen hölls.

Det var en gåva att välkomnas av våra kollegor från Sverige, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Ukraina, Slovenien, Tyskland, Polen, Italien och Rumänien med broderlig kärlek. Vi har samlat mycket erfarenhet av utbildning i förskolor och skolor i de deltagande länderna. Vi var glada och tacksamma över att få berätta om situationen för vår egen kyrka, inklusive våra lutherska förskolor och skolor. Vi var mycket glada över att våra rapporter lyssnades på med intresse och uppskattning. Mária Pethő-Szűcs, pastor och skolpräst i Kiskőrös, och Zsuzsanna Feketéné Kovács, lärare vid den lutherska skolan i Győr, representerade Ungerns evangelisk-lutherska kyrka. Som delegat för IV välkomnade författaren av dessa rader våra svenska bröders och systrars intention till kontakt med det europeiska sammanhanget. Som avslutning gav våra slovenska bröder och systrar en färgstark presentation av sina framtidsplaner för nästa års möte och bjöd vänligt in deltagarna till Ljubljana.

När vi återvände hem från Sverige blev vi ännu mer övertygade om det akuta behovet av en ekumenisk enhet för europeiska kristna, oavsett trossamfund.

Judit Hallgatóné Hajnal
International Association for Christian Education (IV)
Styrelseledamot

Bild: Judit Hallgatóné Hajnal, näst längst till höger, här tillsammans med en kollega från Ungern och två från Ukraina.

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap