Till minne av Elsie Davidsson
1 december 2022

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Dagen

Elsie Davidsson, profil i lärar- och föräldraorganisationen Riksförbundet Kristen Fostran, har fått flytta hem.

– Med sin energi och hängivenhet betydde hon mycket för vårt förbund, säger Magdalena Johnsén, vän och också engagerad i Riksförbundet Kristen Fostran.

Elsie Davidsson var född och uppväxt tillsammans med fem syskon på en lantgård i Närkes Täby utanför Örebro. Men sedan blev skolans värld platsen för hennes yrkeskarriär och då närmare bestämt som högstadielärare med ämnena religionskunskap och svenska. Hon träffade sin blivande man Bertil och efter att de gift sig flyttade paret ner till Bankeryd. Då jobbade hon redan som lärare. Paret bodde i Bankeryd till tidigt 2000-tal då de flyttade till Habo, men Bertil fick inte bo där länge då han dog 2000.

Elsie Davidsson fick på Skolöverstyrelsens uppmaning göra en vetenskaplig undersökning av vad tonåringar egentligen tycker om religionskunskapsämnet. Arbetet utmynnade i boken Religionskunskap i tonårsperspektiv. Denna bok kom till användning i hennes senare arbete för RKF.

Efter att Sveriges kristna råd, SKR, bildats blev Elsie Davidsson ledamot av Ekumeniska Skoldelegationen, en arbetsgrupp för skolfrågor inom SKR. Hon var också engagerad i FKS, Förbundet Kristendom och Skola. Som deras observatör under ett av Kristen Fostrans, RKF:s, sommarmöten blev hon god vän med Magdalena Johnsén. Hon blev själv allt mer intresserad av RKF:s arbete. År 1990 blev Elsie Davidsson engagerad i RKF. Hon blev snart invald i Förvaltningsrådet för RKF (styrelsen). Under tio år arbetade hon sedan också som skolkonsulent för Kristen Fostran, då hon reste runt i skolor och församlingar och berättade om organisationens arbete, något hon skrev om i RKF:s tidningar.

Vid den här tiden gjorde Kristen Fostran oſta pressuttalanden och skrev brev och spontanremisser i organisationens hjärtefrågor. Många är de utbildningsministrar som fått besök av en delegation från Riksförbundet Kristen Fostran.

När förslaget framkastades om att RKF borde arbeta för att morgonsamlingarna borde återinföras i skolan föreslog Elsie Davidsson att Kristen Fostran skulle producera en bok som kunde fungera som högläsningsbok för framför allt mellanstadiet, alltså 10-12-åringar. Så kom etikboken Papperslappen till. Elsie Davidsson skrev huvuddelen av berättelsen med hjälp av Stefan Karlsson, och Magdalena Johnsén bidrog med de samtalsfrågor som var avsedda att utveckla barnens “etiska kompass”. Papperslappen har tryckts i tre upplagor mellan åren 2003 och 2010.

Det var ju också självklart att hon skulle vara med i Kristen Fostrans arbete som remissinstans inför den nya Skollagen och de nya kursplanerna. Detta arbete utfördes under åren 2009 och 2010 av en arbetsgrupp inom Kristen Fostrans förvaltningsråd, där alltså Elsie Davidsson deltog.

Hon fortsatte att vara engagerad i RKF till 2015 då hon avtackades när hon lämnade Förvaltningsrådet. Magdalena Johnsén har inget annat än gott att säga om Elsie Davidsson.

– Hon var en vänfast, glad och trevlig person. Med sin energi och hängivenhet betydde hon mycket för vårt förbund. Hon skrev fylliga reportage om sina besök på skolor och i församlingar i vår tidning, och dessutom humoristiska krönikor från barnens och skolans värld.

Elsie Davidsson blev 90 år.

Martin Einald

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap