Bordsböner under svår tid
21 maj 2022

Artikeln av Magdalena Johnsén publicerades i Kristen Livsgrund nr 1, april 2022.

Dessa bordsböner fann undertecknad på insidan av pärmen på min morfars bönbok. Karl Berggren var kyrkoherde i Torsås, Växjö stift (tidigare Kalmar stift).

I Jesu namn till bords vi gå.
Välsigna Gud den mat vi få,
och hägna med Din milda hand
i nåd vårt hem och fosterland!

Herre, välsigna vårt dagliga bröd.
Skona vårt land från missväxt och nöd!

Välsigna jorden att hon bär
Den skörd som allas nödtorft är.

För mat och dryck vi undfått här
Dig vare pris, o Herre kär.
Oss alla av det brödet giv,
som skänker världen evigt liv.

Magdalena Johnsén

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap