Tre viktiga uppmaningar inför tacksägelsedagen
av
6 oktober 2023

I 1 Krön 16:8 får vi tre viktiga uppmaningar inför tacksägelsedagen; ord som vi kan rannsaka oss själva inför.

Tacka Herren

– Gör du det? Tackar du Herren? En äkta tacksägelse kan inte kommenderas fram. Kanske har du haft det motigt. Prövningar och svårigheter har mött dig i livet. Du har bett till Herren många gånger, men ändå inte fått vad du har bett om. Då har du kanske blivit besviken på Herren, vänt dig bort från honom och tyckt att du har ingen anledning att tacka Herren. Eller du ser på dig själv och tycker att du är ganska duktig och bra som du är. Du tycker att du klarar dig själv och inte behöver besvära andra. Kanske är du så tacksam över att du klarar dig själv att du inte ens behöver besvära Herren. I så fall tar du ifrån Gud äran och ger dig själv äran.

Åkalla hans namn

– Är det Herren du ropar på när det går snett i livet eller är det kanske den ondes namn du ropar? Du kanske svär och förbannar i stället för att åkalla Herren? Åkalla hans namn! Du vet väl vilket namn din Herre har? Din Herre heter Jesus. Det namnet betyder Frälsare. Jesus är den ende som kan rädda dig från synd och död till evigt liv. Räknar du med honom i ditt liv? Eller tycker du kanske inte att du behöver honom? Du är ju snäll och hygglig och skötsam och då tycker du att Gud borde vara nöjd med dig. Du har kanske inte sett din synd eller bortförklarat den och ursäktat den och sagt: Det är väl inte så farligt. Det reder nog upp sig. Det är livsfarligt att göra på det sättet. Din enda hjälp och din enda räddning är att åkalla Herrens namn, att ropa till Jesus: Rädda mig, fräls mig från min synd och brist. Jesus är den ende som kan göra det. Han tog den på sig och bar den i sin kropp upp på korset. Han dog för dig. Nu betygar Guds ord: Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Det blir du också om du åkallar Herrens namn.

Gör hans gärningar kända bland folken

– Gör du det? Nog är du tacksam över att ha Jesus. Men du känner dig kanske för blyg för att tala med andra människor om Jesus och så behåller du glädjen och tacksamheten över Jesus för dig själv? Det är viktigt att människor både ute i världen och i din omgivning blir påminda om den största av alla gärningar som Gud har gjort, nämligen Jesu försoningsgärning som är din enda räddning och folkens enda räddning. Låt oss inte försumma att vittna om Jesus för andra människor både med våra ord och med våra liv.

Så får du inför tacksägelsedagen komma inför Herren med din åkallan och bön om förlåtelse för allt vad du har brutit och försummat och sedan får du med glädje och tacksamhet ta emot hans förlåtelse. Det är så du förlöses till äkta glädje och tacksamhet som smittar av sig bland människor du möter.

Lennart Nilsson

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap