Trosstärkande om kristen lärare som följer sitt samvete
21 maj 2022

Artikeln av Johannes Lyche publicerades i Kristen Livsgrund nr 1, april 2022.

God is Good – all the Time! Ett återkommande uttryck i filmen ”Gud är inte död 2”, från 2016. Filmen har bland annat funnits tillgänglig på Netflix.

På en amerikansk allmän gymnasieskola arbetar en kristen lärare. Hon håller historielektion och får frågan om den eventuella likheten mellan Mahatma Ghandi, Martin Luther King och Jesus när det gäller att sträva efter fred mellan människor. Hon svarar då med att citera Jesus i Bergspredikan om att ”älska dina fiender”.

Detta leder till rättegång där läraren anklagas för att ha predikat det kristna budskapet på en historielektion, trots att hon endast svarat på en elevs fråga om en historisk person – Jesus, vars liv finns återgivet i en historisk skrift.

Vittnen hörs i rättegången som på ett övertygande sätt bevisar Jesus historicitet och evangeliernas trovärdighet.

I filmen får vi följa en kristen lärare som försöker följa sitt samvete samtidigt som kollegor och rektor kräver att hon skall ”rätta in sig i ledet”.

Filmen väcker funderingar hos mig som är yrkesaktiv i skol-Sverige. Även här gäller ju att lärare skall skilja mellan tro och vetande, enligt skollagen. Var går gränsen mellan att vittna, predika och undervisa?

En uppmuntrande och trosstärkande film för kristet skolfolk, för alla kristna och även för den som är nyfiken på kristen tro! Rekommenderas varmt!

Johannes Lyche

Se en trailer från filmen här:

 

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap