Varför måste Jesus? För att ge dig ett friskt hjärta!
av
31 mars 2023

Betraktelsen av Bengt Pleijel (1927-2020) spelades in som video 2017 av TV16

Det händer något med oss när vi kommer in i korsets kraftfält. Jag börjar ana, se och förstå hur inkrökt, själviskt och fel jag har levat.

“Ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse.” (Mark 7:21-22)

För det första, allt detta måste finnas också i mig. Det kan när som helst dyka upp.

Det andra det säger mig: Jag behöver Jesus i mig. Jag klarar inte av det här krångliga livet utan att ta emot Jesus i mitt liv. Att ta emot honom som frälsare, Herre, och han får regera mig inifrån.

Det tredje jag tänker, det är: Det kunde vara jag. Det säger jag när jag ser någon i min närhet som har ramlat dit i någon av dessa dumheter. När jag ser det ska jag säga: det kunde vara jag. Jag tappar då de dömande, föraktande orden. Om jag förstår att jag har en bjälke i mitt öga kan det hända att jag kan hjälpa min broder med hans flisa.

Jesus säger: “Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.” (Matt 7:5)

Obekända synder, ovilja att ta ansvar för vad jag har gjort, det får mig att stelna, stanna i mognadsväxten. Jag blir förhärdad och jag blir förhårdad. Jag får hjärtbesvär. Hesekiel talar om stenhjärtat som vi har. Hesekiel är den förste som talar om hjärttransplantation. Han känner en läkare som kan ge oss ett nytt hjärta, en ny ande i oss och ta bort stenhjärtat ur din kropp. En som låter Guds Ande komma in i oss och göra så att vi vandrar efter hans stadgar och håller hans lagar och följer dem. Det kan hända mycket när vi kommer till hjärtläkaren Jesus. Hjärtläkaren skriver ut en hjärtmedicin. Lyssna nu, jag läser ur Ordspråksboken 4:20:

“Tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var en som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.”

Jag får ett rent hjärta och jag får en frimodig ande. Nu kan vi sjunga om det i psalmen 258, vers 6 och 7:

… i kraft av vår Frälsares ord,
välsignelsens kalk på hans heliga bord.
Din hälsodryck bjud oss härnere och bliv
vårt eviga liv.

O kärlek, som är det eviga livet i växlingen här,
smält om våra hjärtan i altarets glöd
och rena vårt stoft från all krankhet och död,
att glada vi känna, som eld i vårt blod,
de levandes mod.

LÄS MER: Varför måste Jesus? För att han älskar dig! (del 1)

LÄS MER: Varför måste Jesus? För att ge dig skuldsanering! (del 2)

LÄS MER: Varför måste Jesus? För att hela dina sår! (del 4)

LÄS MER: Varför måste Jesus? För att vi ska bli stolta! (del 5)

För dig som hellre vill lyssna till de fem betraktelserna finns serien också på Spotify:

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap