Landet som glömde Gud

Landet som glömde Gud

I Sverige är individens oberoende det högsta goda, enligt Per Ewert. I sommar kommer han, tillsammans med sin hustru Therése, att tala vid det europeiska möte för kristna lärare som RKF står värd för i år.

Kristet europeiskt möte för lärare

Kristet europeiskt möte för lärare

24-29 juli ges ett unikt tillfälle att träffa kristna lärare och fördjupa sig i högaktuella skol- och familjefrågor. Talare: Per och Therese Ewert, Anders Dunemyr och Ulrika Erlandsson. Anders Arborelius gästar konferensen. Tema: Barns rätt till andlig utveckling.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.