Johans nya rock

Johans nya rock

Julberättelse av Amanda Kerfstedt från tidskriften Julklockan 1899 (omslag av Jenny Nyström), språkligt reviderad av Anette Hovén, med illustrationer av Elsa Beskow.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post: