Barnbarnsmissionen
av
8 augusti 2022

Om man frågar unga människor, vem som har lärt dem att be blir svaret oftast att det var farmor eller mormor. Några kan svara föräldrarna, andra säger att det var en kamrat, en barnledare eller ett syskon. Men de allra flest nämner den äldre generationen. Varför blir det så? En orsak kan vara dubbelarbetet, som gör att barn och föräldrar har kort om tid för varandra. I Japan har man undersökt vilket ord föräldrar oftast säger till barn. Det är:

– Skynda!

Kanske blir det ibland likadant i svenska familjer. Skall man skynda är det inte lätt att lära ut konsten att be. Men farföräldrar och morföräldrar har ofta tid. En annan orsak kan vara att föräldrar måste ta konflikter med barnen. Det tillhör uppfostran. Men det är inte lätt att lära ut hur man ber, när man nyss har haft en konflikt. Farföräldrar och morföräldrar slipper ta de stora konflikterna.

Därför har farföräldrar och morföräldrar en särskild möjlighet att bli till hjälp för den nya generationens kristna tro. Det är – barnbarnsmissionen. Barnbarnsmissionen är också något för den som inte har egna barnabarn men möter barn bland släkt och grannar.

Barnbarnsmisionen har några konkreta steg:

  1. Var med barnen. Ta Dig tid, lek med de, pyssla med dem, uppmuntra dem, lyssna till dem. var deras vän. Grundtvig säger: ”Människa först, kristen så.”Be för barnen.
  2. Be med barnen. Ta tillfällen i akt. Lär dem Gud som haver, trosbekännelsen, Fader vår, välsignelsen. Lär dem att tacka Gud och att be för andra med egna ord. Sjung de psalmer Du älskar.
  3. Ta med barnen till kyrkan, både när det är gudstjänst och när det inte är. Barn har en enorm mottaglighet. De tar till sig ord, bilder, dofter, stämningar. Men skynda Dig. Mellan 12 och 15 års ålder är det som om ett fönster i hjärnan stänger sig, och mottagligheten går ner.
  4. Läs Barnens Bibel eller motsvarande med barnen. Var inte rädd att läsa samma berättelser gång på gång, mest de som handlar om Jesus.
  5. Hjälp barnen att komma till en kristen barngrupp. Var med och se om den fokuserar på Jesus. I så fall är det bra. Eftersom barnens hjärna inte är färdigutvecklad har de låg impulskontroll. De styrs av tillfälliga stämningar, intryck och påverkan. Därför behöver de yttre impulskontroll, bl.a. från Dig. Har Du börjat med dem på barngruppen, så låt inte barnens impulser styra fortsättningen. Då kommer deras liv bara att kretsa kring ”jag, här, nu, kul”. Barnen behöver få yttre impulskontroll för att deras inre impulskontroll skall mogna fram. Den blir färdig först mellan 18 och 24 år.
  6. Läs en kristen barntidning med barnen. Hjälp dem med tävlingarna, gåtorna och korsorden i tidningen. Gör det till Ert gemensamma projekt. Just nu finns en fin kristen barntidning, som heter Droppen. Prenumerera på den genom att kontakta redaktionen.

Skulle Du vilja ha evigt liv tillsammans med Dina barnbarn? Skulle Du vilja se dem som levande, glada kristna, när de själva blir föräldrar? Då är barnbarnsmissionen det, som Du skall satsa på.

Christian Braw

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om Kristen Förälder

Kristen Förälder startades 2007 som hemsida av mamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Då Jessica inte såg att det fanns någon sådan sida startade hon en. Från 2013 drevs sidan av RKF:s föräldranätverk Eunike. Sedan 2022 är Kristen Förälder en avdelning i Kristen Livsgrund. Vår önskan med Kristen Förälder är mer av Jesus i familjelivet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap