Jörgen och Martin
25 maj 2022

Recensionen av Erica och Olav Öhmark publicerades i Kristen Livsgrund nr 3, september 2021, och har tidigare varit införd i Pietisten. 

Att hitta bra kristna barnböcker kan vara en utmaning, det vet nog alla som försökt. Många nyare så kallade kristna böcker, tenderar att dra ned Gud på en kompisnivå. Om Gud inte presenteras som Bibelns Gud – både helig och nådig – bör man ställa sig frågan om man ska läsa boken. Det är glädjande att det ännu ges ut barnböcker som man varmt kan rekommendera.

I den nyutkomna barnboken Jörgen och Martin av Anette Hovén, har olika berättelser som tidigare varit publicerade i Luthersk Barntidning samlats.

I boken möter vi syskonen Jörgen och Martin som får vara med om händelser av många olika slag. Fokus ligger på olika vardagshändelser, som alla får peka mot en kristen lärdom. Både lagens bud, bland annat vikten av att lyda sina föräldrar och att tala sanning, samt evangeliets budskap om oförtjänt nåd och förlåtelse kommer tydligt fram.  De olika berättelserna pekar också på Guds omsorg om sina barn, vikten av att vara beredd inför döden samt att ha Jesus i centrum.

Kapitlen är fristående, men har man börjat läsa boken, vill man gärna fortsätta att veta mer om vad som händer kring Jörgen, Martin, deras familj och vänner.

En god bok att läsa både för egna och andras barn och barnbarn. En lämplig bok att använda i barnverksamhet eller att ge bort till både kristna och icke-kristna vänner.

När man läser boken blir man påmind om att även enkla vardagshändelser kan vara som små predikningar som talar om de stora och eviga frågorna. Det är angeläget att vi även i vardagen lever i och av Guds Ord. Allt för lätt blir Guds Ord något som hör bara till predikan och andakt. Men Gud vill att vi alltid ska tänka på honom och hans Ord, och handla efter det. Som föräldrar har vi ett stort ansvar och ett viktigt uppdrag från Gud att undervisa våra barn och peka på sanningarna i Guds Ord. Det tydligaste vittnesbörd vi kan ge barnen är hur vi själva lever våra liv. Vittnar inte våra ord och handlingar i vardagen om att vi tar Guds Ord på allvar och att vi själva är helt beroende av syndernas förlåtelse, då är vi ett hinder som skymmer evangeliet.

”Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni skall lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos. 11:19)

Erica och Olav Öhmark

LÄS MER: Författare samlade kristna barnberättelser i bokform

Fotnot: Recensionen har tidigare varit införd i Pietisten. Boken kostar 150 kronor och kan köpas hos Luthersk Litteratur-Mission, 070-667 62 93, info@llm.nu

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap