Loisgenerationen
19 juni 2022

Publicerad i Kyrka och Folk, nr 16, 2012

”Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.” Paulus talar här till Timoteus om dennes mormor, för grunden till Timoteus tro blev lagd långt innan Paulus. Den fördes vidare från hans mor Eunike, som själv hade tagit emot den från sin mor Lois. Det motsätter inte den helige Andes verk, tvärtom – det är en del av den helige Andes verk. Idag undrar många äldre som kanske nu är mormor eller farmor hur det skall gå för deras barnbarn. Men även hur det skall gå för vårt folk och vår kyrka när de yngre generationerna inte följer Guds Ord och har Jesus som sin Herre och frälsare. Många har gjort vad de kunnat för att fungera som verktyg i Guds hand och lämna över det de har tagit emot. Genom mitt arbete som församlingspedagog har jag mött de som när de blivit äldre kommit tillbaka till tron och där de kan se tillbaka på betydelsen av deras mormor eller farmor. Det vi har sått vet vi inte när det kan skördas. Vi har ett ansvar både för barn och barnbarn så länge vi lever. Det ansvaret kan vi ta genom att själva leva i tron på Jesus, i fullständig tillit till Guds Ord, samt be för barn och barnbarn.

Carl-Henrik Karlsson
Eunike – Sveriges kristna föräldranätverk

Bild av Jill Kemp och Richard Gunther, Lambsongs hämtad från hemsidan Freebibleimages.org enligt följande licens

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap