Skaparen och skapelsen

Skaparen och skapelsen

En kristen ska tacka och vara glad över allt gott, som Gud ger i skapelsen. Men han har inte det jordiska så kärt, att han inte kan lämna det. Gud har något att ge som är större och viktigare. Jesus kommer med riket, som inte är av denna världen.

Skolan – en kristen uppfinning!

Skolan – en kristen uppfinning!

I dagens Sverige förs en intensiv debatt i skolfrågor. Man ställer frågor som: Ska egentligen kristna kyrkor och samfund få driva skolor? Borde inte alla skolor vara religiöst neutrala? Men det finns ett argument som nästan helt lyser med sin frånvaro.

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post: