Föräldrarna avgör hur barnen lyckas i skolan
9 augusti 2022

Artikeln publicerades på Aftonbladet Debatt 2013-08-19

En bra utbildning har aldrig varit så viktig som i dag. Samtidigt presterar våra barn allt sämre i skolan. Trots alla politiska mål och alla ambitiösa lärare har skolan aldrig lyckats hjälpa barn till lågutbildade föräldrar att klara skolan lika bra som alla andra. Klyftorna har i stället ökat.

Tiotusentals barn kommer i framtiden att inte bli godkända och klyftorna bestå. Om vi inte blir bättre på att ta till vara skolans viktigaste resurs: föräldrarna. Hur barn lyckas i skolan beror inte i första hand på vilken skola de går i, klassens storlek eller lärarnas skicklighet. Även om det givetvis är viktigt.

Hur de lyckas beror mer på föräldrarnas engagemang och förväntningar, deras utbildningsnivå och attityd till utbildning.

Men detta faktum tiger alla om i skoldebatten. Antingen är alla dåligt pålästa eller ideologiskt förblindande. Oppositionen har aldrig haft något större intresse av att stärka familjen. Alliansen är mer intresserad av att privata företag ska kunna tjäna pengar på våra barn. Lärarfacken vill framför allt ha fler lärare och mindre klasser.

Efter att ha arbetat 40 år som skolpsykolog och mött 5 000 barn med skolsvårigheter vet jag att du och jag som föräldrar kan göra mycket för att hjälpa våra barn att lyckas bättre. Även om vi bara har gått ut vanlig grundskola.

Prata mycket med barnen. Läs för barnen och uppmuntra dem att läsa själva. Då får de ett rikt ordförråd som betyder mycket för deras framgång i skolan.

Ställ tydliga krav och ha höga förväntningar. Hur våra barn lyckas både i skolan och i livet beror mer på att de anstränger sig och gör sitt bästa än på deras begåvning. Även om begåvningen inte är oväsentlig.

Stärk ditt barns självkänsla och självförtroende. Uppmuntra alla framsteg, i synnerhet om du har barn med skolsvårigheter. Med en bra självkänsla och ett gott självförtroende ger de inte upp lika lätt när de misslyckas.

Tala ofta med dina barn om hur viktigt det är att de lyckas i skolan. Att barn till välutbildade föräldrar får bättre betyg beror till stor del på att de har en mer positiv attityd till utbildning.

Ha en tydlig struktur på dagen. Med bestämda tider för när ni ska äta, när det är dags att göra läxor, när det är tid för lek och avkoppling och när det är dags att lägga sig. Sätt gränser för tiden vid datorn och mobilen.

Hur bra vi presterar beror på hur mycket vi tränar. Se därför till att barnen gör sina läxor. Hjälp dem om det behövs. Barn med inlärningssvårigheter som gör sina läxor lyckas lika bra som normalbegåvade barn som aldrig gör sina läxor.

Skolan behöver mer resurser, mindre klasser, fler lärare och specialpedagoger. Men skolans viktigaste, mest outnyttjade resurs, och lärarnas bästa medarbetare, är föräldrarna.

Nu börjar ett nytt läsår. Varje rektor borde då informera föräldrarna om hur viktiga de är och tala om vad de kan göra för att hjälpa sina barn att lyckas i skolan. Att inte göra det är ett samhällsekonomiskt slöseri, en inkompetensförklaring av föräldrarna och ett stort svek mot våra barn. Framför allt mot barn från resurssvaga familjer, där har ett ökat föräldraengagemang störst effekt.

Alf B Svensson

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om Kristen Förälder

Kristen Förälder startades 2007 som hemsida av mamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Då Jessica inte såg att det fanns någon sådan sida startade hon en. Från 2013 drevs sidan av RKF:s föräldranätverk Eunike. Sedan 2022 är Kristen Förälder en avdelning i Kristen Livsgrund. Vår önskan med Kristen Förälder är mer av Jesus i familjelivet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap