Recension: Kallad till förälder
1 september 2022

Titel: Kallad till förälder – ett studiecirkelmaterial för föräldragruppen, andra upplagan 2014
Förlag: Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN), Veritas förlag och Studieförbundet Bilda
Författare: Ulrika Erlandsson
Sidor: 120

Barnens trosundervisning är ett gyllene tillfälle för föräldrar att samlas, lära känna varandra och stärka varandra i tron
(citat från materialets baksida)

Hur kan vi som föräldrar stötta varandra att i att ge våra barn, det dyrbaraste vi har – trygghet och tillit till Guds kärlek och hjälp, och få en varm relation till Jesus? Kallad till förälder ger en god hjälp ”att lyfta och bekräfta föräldrarna” som fått en stor kallelse i sitt föräldraskap.

Författaren är trebarnsmor, teol. kand., och arbetande ordförande på Katolska Pedagogiska Nämnden, Stockholm. Under flera år har hon varit ledare för föräldragruppen i Vår Frus katolska församling i Täby utanför Stockholm.

Författaren har i sina grupper god erfarenhet av att föräldragruppen är obligatorisk att delta i under tiden barnen är i församlingens undervisning. I en del församlingar är det kyrkoherden, annan präst eller annan lämplig person som leder gruppen. Det kan också vara en styrka att vara två i ledningen, kanske t.o.m. en förälder som själv kämpar med frågorna, har gott förtroende och är mån om sekretessen.

Upplägget i samtalsgruppen poängterar vikten av att alla skall vara sedda, lyssnade till och kunna känna frihet och bli mötta med respekt. Samt att det skall vara egen reflektion och öppet samtal för den som vill dela med sig, och till sist sammanfattning och avslutande bön.

Material finns för 16 samlingar och består av följande teman:

 1. Att stödja varandra i vår kallelse som föräldrar
 2. Att vara förälder – en kallelse
 3. Vägar till tro i mitt liv
 4. Bönen i familjen
 5. Hur motivera barnen till mässbesök?
 6. Vi läser Bibeln tillsammans: ur Lukasevangeliet
 7. Vem är Kristus för mig
 8. Hur gör jag ett gott val? – etikens grunder
 9. Förlåtelse och bikt
 10. Sexualitet och kyskhet
 11. Från upplevelse till tolkning – att se våra liv ur ett kristet perspektiv
 12. Tron i vardagen – konkreta tips
 13. När tron blir ifrågasatt: tro och vetande samt lidandets problem
 14. Enhet i mångfalden: den multikulturella kyrkan
 15. Maria – En väg till tro
 16. Att läsa Bibeln enligt Bludeschmetoden

Författaren citerar biskop Anders Arborelius i Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift:

I föräldragruppen kan man hjälpa varandra att fundera över svårigheter och besvikelser i uppgiften som förälder och komma vidare när man misströstar. Att vara förälder kan vara en fantastisk upplevelse som stärker livskänslan och fyller hjärtat. Men allt är inte glädje. Gudsrelationen kan också fördjupas när man tillsammans med andra bearbetar misslyckanden och otillräcklighet.
(paragraf 37)

Vem har inte upplevt misslyckanden och otillräcklighet som förälder? Jag hade gärna varit med i en sådan föräldragrupp i yngre dagar. Och då jag själv fått glädjen att undervisa, har jag har sett behovet hos andra föräldrar till barn i församlingens undervisning, av en mötesplats där man får samtala, bli sedd, lyssnad till och få svar på många av sina frågor. Det var därför jag skaffade detta material som jag tror kan komma att få en särskild betydelse efter pandemin, när många barn som varit borta kommer tillbaka till kyrkans undervisning.

Biskopen skriver vidare i nämnda riktlinjer:

De som söker sig till församlingen skall ses som en tillgång, de tillför Kyrkan en rikedom.
(Paragraf 53)

Samt:

Den egna församlingen bör vara den miljö där den vuxna människan får hjälp att se sin livssituation och sina existensiella frågor i ljuset av Guds Ord.
(Paragraf 35)

Måtte våra församlingar få vara en sådan god miljö där man bryr sig om varandra i kärlek och omsorg.

Materialet ger många praktiska tips och förslag till gruppens spelregler. Samlingarna har en tydlig ram från gång till gång, samt bilagor med bilder, sånger och bibeltexter. Dessutom förslag för en familjedag i församlingen, samt litteraturtips.

Detta studiematerial väcker förhoppningar att både föräldrar och barn skall få en djupare förankring och glädje i tron, kärlek till Jesus och hjälp att leva i sitt dop. Detta häfte rekommenderas varmt.

Sigrid Karlsson

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om Kristen Förälder

Kristen Förälder startades 2007 som hemsida av mamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Då Jessica inte såg att det fanns någon sådan sida startade hon en. Från 2013 drevs sidan av RKF:s föräldranätverk Eunike. Sedan 2022 är Kristen Förälder en avdelning i Kristen Livsgrund. Vår önskan med Kristen Förälder är mer av Jesus i familjelivet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap