Familjen som samhällets centralcell
9 augusti 2022

Gunnar Rosendal (1897-1988) – ofta kallad fader Gunnar – var författare, teolog och präst i Svenska kyrkan. I boken Den apostoliska tron, finns ett litet avsnitt om familjen som jag här i varsam språklig bearbetning citerar från.

Rosendal lyfter fram familjens gudomliga ordning – mitt i dess bräcklighet. Familjen – samhällets centralcell – behöver återupprättas och förnyas i Kristus, så att hela samhällskroppen blir frisk.

Carl-Henrik Karlsson

”Den heliga familjen står som ett skönt föredöme för oss i vårt familjeliv. Hur omtänksam var inte den helige Josef, hur moderlig den heliga Jungfrun, hur lydaktigt och kärleksfullt barnet Jesus! Men just fullkomligheten i denna familj – som dock vad beträffar husfadern och husmodern var relativ och inte absolut – väcker hos oss medvetandet om den synd som häftar vid vår egen familj. Vi ser hur kärlekslöst, själviskt och individualistiskt vi lever i denna den innerligaste mänskliga gemenskap.

Vi kan även betrakta familjen i allmänhet i vår tid och finna hur lösligt dess inre liv är, hur sönderfall och upplösning präglar familjen. Vi ser å ena sidan familjens syndighet, å andra sidan familjens frälsningsbehov.

Familjen vinner sin frälsning och därmed sin förnyelse i Kristus, men den är i sig själv, även i sitt fallna och fördärvade tillstånd en gudomlig ordning.

Inget skulle vara olyckligare än om vi inför förfallstecknen i familjen i vår tid ville avskaffa familjen såsom livsordning. Den är av Gud och skall ej för sin syndighets skull avskaffas, men frälsas i Kristus. Den skall ej ringaktas men upphöjas i en kyrklig förnyelse.

Den sociala förnyelsen begynner i familjen. Den är samhällets centralcell. Om den är sjuk är hela samhällskroppen sjuk. Må familjen söka hälsa i Kristus!

O Gud, du som är Fader för allt skapat, förnya du familjen till välsignelse för hela folket. Amen.”

Bildtext: Gunnar Rosendal 1967. Foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om Kristen Förälder

Kristen Förälder startades 2007 som hemsida av mamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Då Jessica inte såg att det fanns någon sådan sida startade hon en. Från 2013 drevs sidan av RKF:s föräldranätverk Eunike. Sedan 2022 är Kristen Förälder en avdelning i Kristen Livsgrund. Vår önskan med Kristen Förälder är mer av Jesus i familjelivet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap