Föräldraskapets begränsningar
24 oktober 2023

Vid ett föredrag om “Far- och morföräldrars ansvar för barnbarnens andliga utveckling”, på RKF:s höstmöte i Skene lördagen den 21 oktober, delade prästen Yngve Kalin med sig av en lista med tänkvärda punkter om föräldraskapets begränsningar:

 

 • Jag gav dig livet, men jag kan inte leva det för dig.
 • Jag kan undervisa dig, men jag kan inte lära i ditt ställe.
 • Jag kan ge dig råd, men jag kan inte vara med dig överallt.
 • Jag kan ge dig frihet, men jag kan inte ansvara för den.
 • Jag kan ta dig till kyrkan, men jag kan inte ge dig tron.
 • Jag kan ge dig råd men jag kan inte tvinga dig att följa dem.
 • Jag kan lära dig vad som är rätt och fel, men jag kan inte välja åt dig.
 • Jag kan ge dig vackra kläder, men jag kan inte göra dig vacker på insidan.
 • Jag kan ge dig kärlek, men jag kan inte tvinga den på dig.
 • Jag kan lära dig att dela med dig, men jag kan inte göra dig osjälvisk.
 • Jag kan lära dig respektera andra, men jag kan inte tvinga dig att visa respekt.
 • Jag kan ge dig råd om vänner, men jag kan inte välja dem åt dig.
 • Jag kan undervisa dig om sex, men jag kan inte göra dig kysk.
 • Jag kan varna dig för droger, men jag kan inte hindra dig från att använda dem.
 • Jag kan berätta för dig om målsättningar, men jag kan inte uppnå dem för dig.
 • Jag kan undervisa dig om vänlighet, men jag kan inte tvinga dig att visa den.
 • Jag kan varna dig för synder, men jag kan inte göra dig moralisk.
 • Jag kan älska dig som mitt barn, men jag kan inte göra dig till Guds barn.
 • Jag kan be för dig, men jag kan inte tvinga dig att vandra med Gud.
 • Jag kan berätta om Jesus, men jag kan inte göra Jesus till din Herre.
 • Jag kan visa dig hur du skall leva, men jag kan inte ge dig det eviga livet.

Fritt översatt från engelska av Yngve Kalin

Carl-Henrik Karlsson

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om Kristen Förälder

Kristen Förälder startades 2007 som hemsida av mamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Då Jessica inte såg att det fanns någon sådan sida startade hon en. Från 2013 drevs sidan av RKF:s föräldranätverk Eunike. Sedan 2022 är Kristen Förälder en avdelning i Kristen Livsgrund. Vår önskan med Kristen Förälder är mer av Jesus i familjelivet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap