Barfota rop – en kristen spelfilm
14 februari 2023

Tillsammans med en kristen väninna hade jag den 31 januari begivit mig till biografen Trappan i Kungälv för att se den kristna filmen Barfota rop. Vi visste att filmen var gjord av amatörer, så vi kom i spänd förväntan. Det visade sig att verket höll hög klass, både när det gällde regi och foto. I biljettkön sammanträffade vi med en av huvudrollsinnehavarna, den stränge och osympatiske klockaren, spelad av Erling Grundström. Den allra viktigaste huvudrollen som den 14-åriga Ophelia Johansson innehades av regissören Maria Viklunds dotter, Lova Viklund. Innan själva föreställningen började introducerades filmen av ovan nämnde Erling Grundström. Han berättade om hur det var i 1840-talets Sverige med fattigdom och utbrett alkoholmissbruk. Han nämnde också Konventikelplakatet (1728-1858) som förbjöd lekmannapredikanter att verka. Den som bestämde i socknen var kyrkoherden, och klockaren verkställde hans beslut.

Den unga flickan Ophelia vaknar upp ur en dröm som får henne att inse, att hennes socken är på väg att förfalla, och att något måste förhindra detta. Tillsammans med andra barn börjar hon läsa Bibeln och samla till träffar. Snart känner sig barnen manade till att predika, vilket ju var förbjudet. För att barnen inte skulle råka illa ut, kallade man dem ”ropare”. Det blev en ”roparväckelse” i bygden genom barnens predikningar i miniformat. En hel bygd blev förändrad, och människorna vände sig till Gud. Man fick till och med uppleva helande. Kyrkoherden började inse att människorna hade blivit förändrade till det bättre, och prosten kom resande och berömde barnen. Att kyrkans representanter inte uteslutande svartmålas övertygade undertecknad om kunnigheten och beläsenheten hos regissören.

Barnens repliker har till största delen tänkts ut av dem själva vilket ger ett äkta intryck. Fotot är vackert, ja riktigt poetiskt ibland, till exempel när Ophelia ensam dansar i dimman på en äng. De flesta personerna i filmen är fiktiva, men även en del historiska personer nämns, till exempel den gode godsägaren Hedengren på Riseberga (läs mer på hemsidan för Riseberga bönhus) samt prästen och nykterhetskämpen Peter Wieselgren (läs mer i denna artikel i Smålandsposten). Barfota rop går att hyra eller köpa via SF Anytime. En väckelse av något slag är vad vi i vårt fosterlands nuvarande tillstånd skulle behöva.

Magdalena Johnsén

LÄS MER: Trosstärkande om kristen lärare som följer sitt samvete

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap